Seniorernes alkoholpolitik

Seniorernes alkoholpolitik

Alkohol er ikke en del af vores mødekultur. Ved festlige lejligheder accepteres det, at seniorer drikker alkohol i et sådan omfang, at andre ikke føler sig  generede, og det må på ingen måde virke skadende for 2. Herlevs omdømme.